• info@ustaarayanlar.com
  • 0543 4276003

FİRMA KATEGORİLERİ

HABER DETAYI

29 Ekim 2018 08:40

Gaziantep İnşaat Sektöründe Beklenen Dernek Çalışmaları Başladı.

Gaziantep İnşaat Sektöründe Beklenen Dernek Çalışmaları Başladı.

Gaziantep’te inşaat sektöründe faaliyet gösteren gurupların, çözülemeyen kronikleşmiş sorunlarına birlik ve beraberlik içerisinde çözüm arayışı içerisinde olabilmek için “İnşaat Malzemeleri Üretici, Satıcı ve Ustaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” kuruluş çalışmaları başladı.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri 

1-İnşaat sektörü içerisinde faaliyet gösteren ve dernek üyesi olan üretici, nalbur ve usta gibi farklı guruplar arasında beşeri ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çıkarlar doğrultusunda hareket edilebilmesi için, çeşitli toplantılar düzenlemek ve ilişkileri organize etmek,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

6-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

7-Faaliyet gösterilen inşaat sektörü ile ilgili her türlü istihbaratı değerlendirerek üyelerine gerekli bilgileri aktarmak ve üyelerin karşılaşabilecekleri riskleri minimize etmek ve gerekli istatistiki çalışmaları yapmak,

8-Farklı branşlarda faaliyet gösteren ustaların gerek müşteri bulunması ve gerekse de işçi temin edilmesi için birbirlerine destek olmalarını sağlamak,

9-Dernek üyesi üretici ve nalburlara mali danışmanlık hizmeti vermek ve muhasebe sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak,

10-Dernek üyelerinin daha uygun koşullarda malzeme temin edebilmeleri için gerekli araştırmaları yapmak ve toplu tedarik imkanları oluşturmak,

11-Dernek üyelerinin Kosgeb desteklerinden faydalanabilmeleri için danışmanlık hizmetleri vermek,

12-Dernek üyelerinin kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

13-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

14-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

15-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

16-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

17-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
Araç çubuğuna atla